De Bijbel, 2 Petrus 1

Hoofdstuk: 2 Petrus 1

1
Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!