De Bijbel, 2 Kronieken 26

Hoofdstuk: 2 Kronieken 26

20
Toen keerde de hoofdpriester Azaria zich naar hem toe, en al de priesters, en zie, hij was melaats aan zijn voorhoofd. En zij verdreven hem haastig daarvandaan, ja, ook hijzelf haastte zich om naar buiten te gaan, omdat de HEERE hem getroffen had.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!