De Bijbel, 2 Korinthe 8

← naar Bijbel index
1
Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is,
← naar Bijbel index