De Bijbel, 1 Kronieken 3

← naar Bijbel index
1
Dit waren de zonen van David, die bij hem in Hebron geboren zijn: de eerstgeborene Amnon, bij Ahinoam uit Jizreël; de tweede Daniël, bij Abigaïl, uit Karmel;
← naar Bijbel index