De Bijbel, 1 Kronieken 15

← naar Bijbel index
24
En Sebanja, Josafat, Nethaneël, Amasai, Zecharja, Benaja en Eliëzer, de priesters, bliezen op trompetten voor de ark van God uit; en Obed-Edom en Jehia waren bewakers van de ark.
← naar Bijbel index