De Bijbel, 1 Kronieken 15

Hoofdstuk: 1 Kronieken 15

11
En David riep de priesters Zadok en Abjathar, en de Levieten Uriël, Asaja, Joël, Semaja, Eliël en Amminadab.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!