De Bijbel, Zacharia 9

← naar Bijbel index
14
De HEERE zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten. De Heere HEERE zal op de bazuin blazen, en Hij zal optrekken in zuiderstormen.
← naar Bijbel index