De Bijbel, Zacharia 14

Hoofdstuk: Zacharia 14

16
Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!