De Bijbel, Richteren 8

← naar Bijbel index
34
En de Israëlieten dachten niet meer aan de HEERE, hun God, Die hen gered had uit de hand van al hun vijanden van rondom.
← naar Bijbel index