De Bijbel, Psalmen 84

← naar Bijbel index
9
HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob. [ Sela]
← naar Bijbel index