De Bijbel, Psalmen 81

Hoofdstuk: Psalmen 81

Psalmen 81
1 Voor de koorleider, op ?De Gittith?, een psalm van Asaf. 
2 Zing vrolijk voor God, onze kracht; juich voor de God van Jakob. 
3 Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luit. 
4 Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. 
5 Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jakob. 
6 Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef, nadat Hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. 
7 Ik heb de last van zijn schouder weggenomen, zijn handen hebben de manden losgelaten. 
8 In de benauwdheid riep u en Ik redde u, Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder; Ik beproefde u bij het water van Meriba. [ Sela] 
9 Mijn volk, zei Ik, luister, en Ik zal onder u getuigen; Israël, als u naar Mij luisterde! 
10 Er mag onder u geen andere god zijn, u mag zich voor geen vreemde god neerbuigen. 
11 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. 
12 Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest. 
13 Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. 
14 Och, had Mijn volk naar Mij geluisterd, was Israël in Mijn wegen gegaan! 
15 In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben en Mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. 
16 Wie de HEERE haten, zouden zich geveinsd aan Hem onderworpen hebben; maar hún tijd zou voor eeuwig geweest zijn: 
17 Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben, ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/81
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!