De Bijbel, Psalmen 79

Hoofdstuk: Psalmen 79

1
Een psalm van Asaf. O God, heidenvolken zijn in Uw eigendom gekomen, zij hebben Uw heilige tempel verontreinigd, zij hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt.
2
Zij hebben de dode lichamen van Uw dienaren aan de vogels in de lucht tot voedsel gegeven, het vlees van Uw gunstelingen aan de wilde dieren van het land.
3
Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten en er was niemand die hen begroef.
4
Wij zijn voor onze buren tot smaad geworden, tot spot en schimp voor wie ons omringen.
5
Hoelang nog, HEERE? Zult U voor altijd toornig zijn? Hoelang zal Uw na-ijver branden als vuur?
6
Stort Uw grimmigheid uit over de heidenvolken, die U niet kennen; over de koninkrijken die Uw Naam niet aanroepen.
7
Want men heeft Jakob verslonden, zij hebben zijn lieflijke woning verwoest.
8
Denk niet aan onze vroegere misdaden, haast U, laat Uw barmhartigheid ons te hulp komen, want wij zijn volledig uitgeteerd.
9
Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van Uw Naam; red ons en doe verzoening over onze zonden, omwille van Uw Naam.
10
Waarom zouden de heidenvolken zeggen: Waar is hun God? Laat de wraak voor het vergoten bloed van Uw dienaren bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken.
11
Laat het gekerm van de gevangenen voor Uw aangezicht komen, laat wie ten dode zijn opgeschreven, overeenkomstig de grootheid van Uw arm het leven behouden.
12
Vergeld onze buren zevenvoudig de smaad in hun boezem die zij U, Heere, aangedaan hebben.
13
Dan zullen wíj, Uw volk en de schapen van Uw weide, U voor eeuwig loven; van generatie op generatie zullen wij van Uw roem vertellen.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!