De Bijbel, Psalmen 70

← naar Bijbel index
6
Maar ik ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij. U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. HEERE, wacht niet langer!
← naar Bijbel index