De Bijbel, Psalmen 68

← naar Bijbel index
27
Loof God in de samenkomsten, loof de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël.
← naar Bijbel index