De Bijbel, Psalmen 43

← naar Bijbel index
5
Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
← naar Bijbel index