De Bijbel, Psalmen 25

Hoofdstuk: Psalmen 25

1
Een psalm van David. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, [ aleph]
2
mijn God, op U vertrouw ik; [ beth] laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.
3
Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; [ gimel] beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.
4
HEERE, maak mij Uw wegen bekend, [ daleth] leer mij Uw paden.
5
Leid mij in Uw waarheid en leer mij, [ he waw] want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.
6
Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, [ zain] want die zijn van eeuwigheid.
7
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen; [ cheth] denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid, omwille van Uw goedheid, HEERE.
8
Goed en waarachtig is de HEERE, [ teth] daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.
9
Hij leidt zachtmoedigen in het recht, [ jod] Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.
10
Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw [ kaph] voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.
11
Omwille van Uw Naam, HEERE, [ lamed] vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.
12
Wie is de man die de HEERE vreest? [ mem] Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.
13
Zijn ziel overnacht in het goede, [ nun] zijn nageslacht zal de aarde bezitten.
14
Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, [ samech] Zijn verbond maakt Hij hun bekend.
15
Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, [ ain] want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
16
Wend U tot mij en wees mij genadig, [ pe] want ik ben eenzaam en ellendig.
17
De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, [ tsade] bevrijd mij uit mijn angsten.
18
Zie mijn ellende en mijn moeite, [ resj] neem weg al mijn zonden.
19
Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk, zij haten mij met een dodelijke haat.
20
Bewaar mijn ziel en red mij; [ sjin] laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.
21
Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, [ taw] want ik verwacht U.
22
O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!