De Bijbel, Psalmen 20

Hoofdstuk: Psalmen 20

Psalmen 20
1 Een psalm van David, voor de koorleider. 
2 Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid, de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten. 
3 Moge Hij u hulp zenden uit het heiligdom en u ondersteunen uit Sion. 
4 Moge Hij aan al uw graanoffers denken en uw brandoffer tot as verteren. [ Sela] 
5 Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan. 
6 Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God. Moge de HEERE al uw verlangens vervullen. 
7 Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel, met machtige daden van heil door Zijn rechterhand. 
8 Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen. 
9 Zíj kromden zich en vielen, maar wíj zijn opgestaan en staande gebleven. 
10 HEERE, verlos; moge die Koning ons verhoren op de dag dat wij roepen.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/20
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!