De Bijbel, Psalmen 18

← naar Bijbel index
36
Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.
← naar Bijbel index