De Bijbel, Psalmen 148

Hoofdstuk: Psalmen 148

1
Halleluja! Loof de HEERE vanuit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen.
2
Loof Hem, al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn legermachten.
3
Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren.
4
Loof Hem, allerhoogste hemel, en water dat boven de hemel is.
5
Laten zij de Naam van de HEERE loven, want toen Híj het gebood, werden zij geschapen.
6
Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd, hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.
7
Loof de HEERE vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe wateren.
8
Vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind, die Zijn woord doet.
9
Bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders.
10
Wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en gevleugelde vogels.
11
Koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op aarde.
12
Jongemannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen.
13
Laten zij de Naam van de HEERE loven, want Zijn Naam alleen is hoogverheven, Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel.
14
Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven, de roem van al Zijn gunstelingen, van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is. Halleluja!
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!