De Bijbel, Psalmen 117

← naar Bijbel index
1
Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën.
2
Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja!
← naar Bijbel index