De Bijbel, Psalmen 114

Hoofdstuk: Psalmen 114

Psalmen 114
1 Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal, 
2 werd Juda Zijn heiligdom, Israël Zijn koninklijk bezit. 
3 De zee zag het en vluchtte, de Jordaan deinsde achteruit, 
4 de bergen sprongen op als rammen, de heuvels als lammeren. 
5 Wat was er, zee, dat u vluchtte, Jordaan, dat u achteruit deinsde? 
6 Wat was er, bergen, dat u opsprong als rammen, en u, heuvels, als lammeren? 
7 Beef, aarde, voor het aangezicht van de Heere, voor het aangezicht van de God van Jakob, 
8 Die de rots veranderde in een waterplas, hard gesteente in een waterbron.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/114
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!