De Bijbel, Openbaring 1

Hoofdstuk: Openbaring 1

5
en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!