De Bijbel, Numeri 30

← naar Bijbel index
1
Mozes sprak tot de hoofden van de stammen van de Israëlieten: Dit is de zaak die de HEERE geboden heeft:
← naar Bijbel index