De Bijbel, Numeri 26

← naar Bijbel index
15
De nakomelingen van Gad, ingedeeld naar hun geslachten: van Zefon het geslacht van de Zefonieten; van Haggi het geslacht van de Haggieten; van Suni het geslacht van de Sunieten;
← naar Bijbel index