De Bijbel, Numeri 10

← naar Bijbel index
7
Bij het bijeenroepen van de gemeente moet u echter wel blazen, maar geen onderbroken klank laten horen.
← naar Bijbel index