De Bijbel, Numeri 10

← naar Bijbel index
35
En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: Sta op, HEERE, laat Uw vijanden overal verspreid worden en hen die U haten, van Uw aangezicht vluchten!
← naar Bijbel index