De Bijbel, Numeri 10

← naar Bijbel index
28
Dit was de volgorde van het opbreken van de Israëlieten, ingedeeld naar hun legers, als zij opbraken.
← naar Bijbel index