De Bijbel, Numeri 10

← naar Bijbel index
23
Gamaliël nu, de zoon van Pedazur, had de leiding over het leger van de stam van de nakomelingen van Manasse.
← naar Bijbel index