De Bijbel, Numeri 10

← naar Bijbel index
22
Daarna brak het vaandel van het leger van de nakomelingen van Efraïm op, ingedeeld naar hun legers; en Elisama, de zoon van Ammihud, had de leiding over zijn leger.
← naar Bijbel index