De Bijbel, Numeri 10

← naar Bijbel index
15
Nethaneël nu, de zoon van Zuar, had de leiding over het leger van de stam van de nakomelingen van Issaschar.
← naar Bijbel index