De Bijbel, Mattheüs 5

← naar Bijbel index
6
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
← naar Bijbel index