De Bijbel, Mattheüs 5

← naar Bijbel index
32
Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.
← naar Bijbel index