De Bijbel, Mattheüs 5

← naar Bijbel index
18
Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
← naar Bijbel index