De Bijbel, Markus 12

← naar Bijbel index
25
Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, trouwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemelen.
← naar Bijbel index