De Bijbel, Markus 11

Hoofdstuk: Markus 11

1
En toen zij Jeruzalem naderden, bij Bethfagé en Bethanië, dicht bij de Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit,
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!