De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
47
Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.
← naar Bijbel index