De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
43
Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld.
← naar Bijbel index