De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
41
Jezus zei: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd penningen schuldig en de ander vijftig.
← naar Bijbel index