De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
37
En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee.
← naar Bijbel index