De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
34
De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en u zegt: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en drinker, een vriend van tollenaars en zondaars.
← naar Bijbel index