De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
33
Want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood en hij dronk geen wijn, en u zegt: Hij heeft een demon.
← naar Bijbel index