De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
30
maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden.
← naar Bijbel index