De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
3
Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar Hem toe en dezen vroegen Hem te komen en zijn slaaf gezond te maken.
← naar Bijbel index