De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
28
Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij.
← naar Bijbel index