De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
27
Deze is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.
← naar Bijbel index