De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
20
Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar U toe gezonden met de vraag: Bent U Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander?
← naar Bijbel index