De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
2
En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven.
← naar Bijbel index