De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
19
En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?
← naar Bijbel index