De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
13
En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet.
← naar Bijbel index