De Bijbel, Lukas 6

← naar Bijbel index
23
Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten.
← naar Bijbel index